Thư viện số digitalskill.vn sẽ cung cấp cho các thanh thiếu niên và giáo viên các tài liệu và khoá học miễn phí về công nghệ thông tin và khoa học máy tính
Công nghệ là nguồn sức mạnh lớn để hội nhập kinh tế và xã hội đồng thời giúp giải quyết nhiều thách thức mà các cộng đồng phải đối mặt. Việc thúc đẩy các tổ chức phi chính phủ tiếp cận với các nguồn lực công nghệ, các kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ sẽ giúp họ tạo ra những tác động xã hội tốt hơn.